©AdobeStock/Anna Fedorova
©AdobeStock/Anna Fedorova

Палата лікарів федеративної землі Саксонія

Завдання, органи й комітети

Палата лікарів федеративної землі Саксонія є громадським професійним представництвом лікарів у вільній землі Саксонія. На підставі Закону про діяльність лікарняної палати, вона уповноважена самостійно регулювати свої професійні, професійно-політичні й професійно-правові питання.

Вона є публічно-правовою організацією. Відповідно до принципу субсидіарності вона виконує законні суспільні завдання, до виконання яких суспільство має підвищений інтерес, але які не можуть бути ефективно виконані виключно через приватну ініціативу, а також не належать до державних завдань у вузькому сенсі, тобто до тих, які держава повинна виконувати безпосередньо через державні органи. У виконанні державних завдань держава користується допомогою самоврядних інституцій, якім вона надає змогу самим створюватися й розвиватися у відповідній галузі, і які завдяки своїй компетентності допомагають створити базові умови для того, щоб державні постанови у цій сфері були максимально фаховими й правильними.

Це не лише представництво інтересів, як їх сприймають галузеві асоціації, а скоріше сприйняття професійних інтересів усіх лікарів з урахуванням добробуту громадськості. Виконання адміністративних завдань у системі охорони здоров'я за допомогою фахових палат є більш компетентним у порівнянні з державними органами, а також більш демократичним завдяки відповідним органам, що самостійно обираються фаховими палатами. Цінність пропозицій та експертних висновків, підготовлених палатами, ґрунтується не лише на незалежності їхнього оцінювання, а й на більш широкому полі зору, який мають палати в тій галузі, аспекти якої підлягають оцінці. З цієї точки зору представництво інтересів галузі приватними об'єднаннями не в однаковій мірі орієнтоване на загальні інтереси й суспільне благо.

З одного боку, членство в палаті дає її членам можливість брати участь і сприяти процесам прийняття державних рішень, але, з іншого боку, залишає їм можливість бути осторонь і не включатися активно у процес. У той же час обов'язкове членство забезпечує свободу й легітимацію, оскільки навіть там, де суспільні інтереси вимагають юридичних примусових заходів, фахові асоціації можуть уникати прямого державного управління й натомість покладатися на участь фахівців.

Конкретні завдання

Завдання лікарняної палати Саксонії - враховувати й представляти професійні інтереси всіх членів у сенсі відповідної професійної місії, беручи до уваги суспільні інтереси, а також забезпечити велику пошану професії. Палата гарантує, що її члени виконують свої професійні й етичні зобов'язання. У той же час лікарняна палата забезпечує якість професійної практики й гарантує, що її члени мають гарні стосунки один з одним. У разі професійних суперечок між членами й у суперечках між членами та третіми сторонами в контексті професійної діяльності палата може за потреби виступати посередником.

Академія неперервної медичної освіти при палаті лікарів Саксонії вживає відповідних заходів для сприяння подальшій освіті й підготовці своїх членів. Палата також видає сертифікати про продовження освіти.

У рамках професійної підготовки кадрів відповідно до Закону Про Професійну Освіту, лікарняна палата Саксонії відповідає за підготовку медичних працівників і проведення іспитів. Палата підтримує державну систему охорони здоров'я у виконанні її завдань.

Палата лікарів Саксонії виконує свої окремі завдання на основі «Закону про професійну практику, професійне представництво й професійну юрисдикцію лікарів, стоматологів, ветеринарів і фармацевтів у федеративній землі Саксонія (Закон про асоціацію медичних працівників Саксонії - SächsHKaG)» від 24 травня 1994 р. і водночас впроваджує найбільш оптимальні способи виконання своєї основної задачі. Окрім виконання професійних правових і етичних зобов'язань лікарняна палата також інформує своїх членів про поточні події. Крім того, щомісяця виходить журнал лікарів Саксонії зі статтями про охорону здоров'я й професійно-політичними статтями, офіційними повідомленнями й повідомленнями з головного офісу лікарняної палати, а також зі спеціалізованими медичними статтями.

Під час виконання цих завдань керівним принципом для добровільних і штатних працівників палати лікарів Саксонії є її місія.

Федеральна лікарняна палата Саксонії підлягає правовому нагляду з боку Міністерства соціальної політики Саксонії. Палати лікарів федеративних земель Німеччини об'єдналися, щоб сформувати робочу групу Федеративної палати лікарів з метою захисту відповідних професійних інтересів.

Члени лікарняної палати

Усі лікарі, які мають право займатися своєю професією на підставі дозволу або ліцензії і які працюють у Саксонії або, якщо вони наразі не є практикуючими лікарями, але мають у Саксонії основне місце проживання, є обов'язковими членами асоціації лікарів Саксонії. Лікарі, які час від часу або тимчасово займаються своєю професією в іншій федеративній землі, можуть бути звільнені від членства, якщо вони належать до відповідної палати тієї землі. Членами палати лікарів Саксонії також можуть стати ті лікарі, чиє членство в медичній асоціації іншої землі закінчується через періодичну або тимчасову роботу у землі Саксонія. Лікарі, які ведуть свою лікарську діяльність за кордоном і проживають там, можуть залишатися добровільними членами палати лікарів Саксонії. Нові члени повинні зареєструватися в палаті лікарів Саксонії протягом одного місяця після початку своєї професійної діяльності або після реєстрації основного місця проживання у землі Саксонія. Детальна інформація зазначається в Положеннях Палати Лікарів Саксонії.

Положення містять всю інформацію й дані, необхідні для контролю за виконанням професійних обов'язків, і які мають бути предметом звітності. Ліцензії та професійні дозволи надаються, відкликаються або анулюються регіональними дирекціями. Палату лікарів інформують про надання, закінчення терміну дії, відкликання й анулювання ліцензій державними дирекціями. Вони також інформують палату лікарів Саксонії про факти, які їм стали відомі, що дають підстави для перегляду дозволу на післядипломне навчання або допуску до курсів підвищення кваліфікації.

Органи й комітети палати лікарів Саксонії

Органами лікарняної палати Саксонії є зібрання палати і правління. Члени органів і комітетів палати лікарів Саксонії працюють на громадських засадах.

Зібрання палати - парламент саксонських лікарів

Зібрання палати лікарів Саксонії складається зі 101 обраного члена. До складу зібрання входить також один член професорсько-викладацького складу з медичних факультетів університетів Лейпцига й Дрездена, який є членом палати. Зібрання лікарняної палати вирішує основні питання діяльності палати лікарів Саксонії. Перш за все, зібрання приймає рішення щодо основного статуту, інших статутів, а також щодо виборів, внесків, гонорарів, регулювання професійної освіти, додаткової освіти й реєстрації, визначення бюджету, розпуску виконавчої ради на основі наданого річного звіту й річного балансу, щодо пропозицій палати лікарів Саксонії стосовно складу дисциплінарних судів і щодо виконання всіх інших завдань, покладених на неї законом або статутом.

Члени зібрання зобов'язані брати активну участь і сумлінно виконувати свої повноваження. Вони є представниками всіх членів палати і не зв'язані наказами чи інструкціями. Члени зібрання палати повинні зберігати таємницю щодо фактів, які стали їм відомі в межах їхнього мандата; це не стосується фактів, які є очевидними.

Зібрання лікарнянох палати зазвичай збирається двічі на рік у Дрездені. Відповідно до основного статуту вона обирає делегатів до Загальнонімецького з'їзду лікарів - головних зборів Федеральної лікарської палати. У виборчих положеннях палата лікарів Саксонії встановила деталі процедури виборів і ключ до розподілу місць в зібранні між окремими виборчими округами. Особи, які мають право голосу, обирають членів зібрання палати голосуванням поштою відповідно до принципів прямих, вільних, рівних і таємних виборів терміном на чотири роки. Строк повноважень існуючих членів закінчується засіданням нового зібрання лікарняної палати. Члени зібрання палати обирають зі свого складу президента, віце-президента, секретаря й інших членів виконавчої ради. Ці вибори проходять як таємне й окреме голосування.

Правління і президент

Парвління палати лікарів Саксонії складається з одинадцяти членів, включно з президентом і двома віце-президентами. Строк повноважень правління відповідає періоду, на який обрано зібрання палати, й становить чотири роки. Правління виконує рішення зібрання палати, вирішує поточні адміністративні питання й інші завдання, покладені на неї законом і Статутом. Президент представляє палату лікарів Саксонії (якщо він не може це зробити, то віце-президент або, якщо віце-президент не може це зробити, то найстарший член ради), зокрема, у всіх юридичних питаннях і у будь-яких політичних та соціальних інститутах. Президент є членом правляння Федеративної палати лікарів. Правління палати зазвичай збирається один раз на місяць на засідання ради. Рада піклується про повсякденне управління й консультує з усіх існуючих професійно-політичних, професійно-правових і фінансових питань. Для надання консультацій використовуються рекомендації комітетів і робочих груп. Керівництво відповідає за організаційне забезпечення роботи ради й комітетів.

Окружні палати лікарів

Окружні палати лікарів були утворені в усіх політичних округах і міських округах Саксонії як підпорядковані підрозділи Саксонської лікарняної палати. Вони підлягають нагляду палати лікарів землі Саксонія. У межах своєї місцевості перед окружними лікарняними палатами покладаються завдання в рамках Закону про Палату Лікарів Саксонії. Це включає забезпечення професійних інтересів всіх членів, контроль за виконанням професійних і етичних зобов'язань, підтримку подальшої освіти й посередництво у суперечках між членами та третіми сторонами. Для фінансування своїх завдань окружні асоціації отримують виплати від Саксонської палати лікарів, які наразі становлять один євро з кожного члена на місяць. Ці виплати фінансуються за рахунок внесків.

Комітети, комісії та робочі групи

Зібрання палати створило комітети для підготовки своїх засідань і консультування правління палати. Крім того, правління палати лікарів Саксонії призначає комісії і робочі групи для вирішення спеціальних завдань або питань.