Асоціація лікарів федеративної землі Саксонія

Завдання, органи й комітети

Асоціація лікарів федеративної землі Саксонія є громадським професійним представництвом лікарів у вільній землі Саксонія. На підставі Закону про діяльність асоціацій лікарів вона уповноважена самостійно регулювати свої професійні, професійно-політичні й професійно-правові питання.

 

Вона є публічно-правовою організацією. Відповідно до принципу субсидіарності вона виконує законні суспільні завдання, до виконання яких суспільство має підвищений інтерес, але які не можуть бути ефективно виконані виключно через приватну ініціативу, а також не належать до державних завдань у вузькому сенсі, тобто до тих, які держава повинна виконувати безпосередньо через державні органи. У виконанні державних завдань держава користується допомогою самоврядних інституцій, якім вона надає змогу самим створюватися й розвиватися у відповідній галузі, і які завдяки своїй компетентності допомагають створити базові умови для того, щоб державні постанови у цій сфері були максимально фаховими й правильними.

 

Це не лише представництво інтересів, як їх сприймають галузеві асоціації, а скоріше сприйняття професійних інтересів усіх лікарів з урахуванням добробуту громадськості. Виконання адміністративних завдань у системі охорони здоров'я за допомогою фахових асоціацій є більш компетентним у порівнянні з державними органами, а також більш демократичним завдяки відповідним органам, що самостійно обираються фаховими асоціаціями. Цінність пропозицій та експертних висновків, підготовлених асоціаціями, ґрунтується не лише на незалежності їхнього оцінювання, а й на більш широкому полі зору, який мають асоціації в тій галузі, аспекти якої підлягають оцінці. З цієї точки зору представництво інтересів галузі приватними об'єднаннями не в однаковій мірі орієнтоване на загальні інтереси й суспільне благо.

 З одного боку, членство в асоціації дає її членам можливість брати участь і сприяти процесам прийняття державних рішень, але, з іншого боку, залишає їм можливість бути осторонь і не включатися активно у процес. У той же час обов'язкове членство забезпечує свободу й легітимацію, оскільки навіть там, де суспільні інтереси вимагають юридичних примусових заходів, фахові асоціації можуть уникати прямого державного управління й натомість покладатися на участь фахівців.

 

Конкретні завдання

Завдання Асоціації лікарів Саксонії - враховувати й представляти професійні інтереси всіх членів у сенсі відповідної професійної місії, беручи до уваги суспільні інтереси, а також забезпечити велику пошану професії. Асоціація гарантує, що її члени виконують свої професійні й етичні зобов'язання. У той же час асоціація забезпечує якість професійної практики й гарантує, що її члени мають гарні стосунки один з одним. У разі професійних суперечок між членами й у суперечках між членами та третіми сторонами в контексті професійної діяльності асоціація може за потреби виступати посередником.
Академія неперервної медичної освіти при Асоціації лікарів Саксонії вживає відповідних заходів для сприяння подальшій освіті й підготовці своїх членів. Асоціація також видає сертифікати про продовження освіти.

 

У рамках професійної підготовки кадрів відповідно до Закону Про Професійну Освіту, Асоціація лікарів Саксонії відповідає за підготовку медичних працівників і проведення іспитів. Асоціація підтримує державну систему охорони здоров'я у виконанні її завдань.

 

Асоціація лікарів Саксонії виконує свої окремі завдання на основі «Закону про професійну практику, професійне представництво й професійну юрисдикцію лікарів, стоматологів, ветеринарів і фармацевтів у федеративній землі Саксонія (Закон про асоціацію медичних працівників Саксонії - SächsHKaG)» від 24 травня 1994 р. і водночас впроваджує найбільш оптимальні способи виконання своєї основної задачі. Окрім виконання професійних правових і етичних зобов'язань асоціація також інформує своїх членів про поточні події. Крім того, щомісяця виходить газета лікарів Саксонії зі статтями про охорону здоров'я й професійно-політичними статтями, офіційними повідомленнями й повідомленнями з головного офісу асоціації, а також зі спеціалізованими медичними статтями.

 

Під час виконання цих завдань керівним принципом для добровільних і штатних працівників асоціації лікарів Саксонії є її місія.

 

Державна медична асоціація Саксонії підлягає правовому нагляду з боку Міністерства соціальної політики Саксонії. Медичні асоціації федеративних земель Німеччини об'єдналися, щоб сформувати робочу групу Федеративної медичної асоціації з метою захисту відповідних професійних інтересів.

 

Члени асоціації

Усі лікарі, які мають право займатися своєю професією на підставі дозволу або ліцензії і які працюють у Саксонії або, якщо вони наразі не є практикуючими лікарями, але мають у Саксонії основне місце проживання, є обов'язковими членами асоціації лікарів Саксонії. Лікарі, які час від часу або тимчасово займаються своєю професією в іншій федеративній землі, можуть бути звільнені від членства, якщо вони належать до відповідної медичної асоціації тієї землі. Членами асоціації лікарів Саксонії також можуть стати ті лікарі, чиє членство в медичній асоціації іншої землі закінчується через періодичну або тимчасову роботу у землі Саксонія. Лікарі, які ведуть свою лікарську діяльність за кордоном і проживають там, можуть залишатися добровільними членами асоціації лікарів Саксонії. Нові члени повинні зареєструватися в асоціації лікарів Саксонії протягом одного місяця після початку своєї професійної діяльності або після реєстрації основного місця проживання у землі Саксонія. Детальна інформація зазначається в Положеннях Асоціації Лікарів Саксонії.

 

Положення містять всю інформацію й дані, необхідні для контролю за виконанням професійних обов'язків, і які мають бути предметом звітності. Ліцензії та професійні дозволи надаються, відкликаються або анулюються регіональними дирекціями. Асоціацію лікарів інформують про надання, закінчення терміну дії, відкликання й анулювання ліцензій державними дирекціями. Вони також інформують асоціацію лікарів Саксонії про факти, які їм стали відомі, що дають підстави для перегляду дозволу на післядипломне навчання або допуску до курсів підвищення кваліфікації.

 

Органи й комітети асоціації лікарів Саксонії

Органами асоціації лікарів Саксонії є Асамблея асоціації і Виконавча рада. Члени органів і комітетів асоціації лікарів Саксонії працюють на громадських засадах.

 

Асамблея - парламент саксонських лікарів

Асамблея асоціації лікарів Саксонії складається зі 101 обраного члена. До складу асамблеї входить також один член професорсько-викладацького складу з медичних факультетів університетів Лейпцига й Дрездена, які є членами асоціації. Асамблея асоціації вирішує основні питання діяльності асоціації лікарів Саксонії. Перш за все, асамблея приймає рішення щодо основного статуту, інших статутів, а також щодо виборів, внесків, гонорарів, регулювання професійної освіти, додаткової освіти й реєстрації, визначення бюджету, розпуску виконавчої ради на основі наданого річного звіту й річного балансу, щодо пропозицій асоціації лікарів Саксонії стосовно складу дисциплінарних судів і щодо виконання всіх інших завдань, покладених на неї законом або статутом.

 

Члени асамблеї зобов'язані брати активну участь і сумлінно виконувати свої повноваження. Вони є представниками всіх членів асоціації і не зв'язані наказами чи інструкціями. Члени Асамблеї повинні зберігати таємницю щодо фактів, які стали їм відомі в межах їхнього мандата; це не стосується фактів, які є очевидними.

 

Асамблея зазвичай збирається двічі на рік у Дрездені. Відповідно до основного статуту вона обирає делегатів до Німецької медичної асоціації, а також до головної асамблеї Німецької медичної асоціації. У виборчих положеннях асоціація лікарів Саксонії встановила деталі процедури виборів і ключ до розподілу місць в Асамблеї між окремими виборчими округами. Особи, які мають право голосу, обирають членів Асамблеї голосуванням поштою відповідно до принципів прямих, вільних, рівних і таємних виборів терміном на чотири роки. Строк повноважень існуючих членів закінчується засіданням нової Асамблеї. Члени Асамблеї обирають зі свого складу президента, віце-президента, секретаря й інших членів виконавчої ради. Ці вибори проходять як таємне й окреме голосування.

 

Виконавча Рада й Президент

Виконавча рада асоціації лікарів Саксонії складається з одинадцяти членів, включно з президентом і двома віце-президентами. Строк повноважень Виконавчої Ради відповідає періоду, на який обрано Асамблею, й становить чотири роки. Виконавча рада виконує рішення Асамблеї, вирішує поточні адміністративні питання й інші завдання, покладені на неї законом і Статутом. Президент представляє асоціацію лікарів Саксонії (якщо він не може це зробити, то віце-президент або, якщо віце-президент не може це зробити, то найстарший член ради), зокрема, у всіх юридичних питаннях і у будь-яких політичних та соціальних інститутах. Президент є членом Виконавчої Ради Німецької медичної асоціації. Виконавча Рада зазвичай збирається один раз на місяць на засідання ради. Рада піклується про повсякденне управління й консультує з усіх існуючих професійно-політичних, професійно-правових і фінансових питань. Для надання консультацій використовуються рекомендації комітетів і робочих груп. Керівництво відповідає за організаційне забезпечення роботи Ради й комітетів.

 

Окружні асоціації лікарів були утворені в усіх політичних округах і міських округах Саксонії як підпорядковані підрозділи Саксонської асоціації лікарів. Вони підлягають нагляду асоціації лікарів землі Саксонія. У межах своєї місцевості перед окружними медичними асоціаціями покладаються завдання в рамках Закону про Асоціацію Лікарів Саксонії. Це включає забезпечення професійних інтересів всіх членів, контроль за виконанням професійних і етичних зобов'язань, підтримку подальшої освіти й посередництво у суперечках між членами та третіми сторонами. Для фінансування своїх завдань окружні асоціації отримують виплати від Саксонської асоціації лікарів, які наразі становлять один євро з кожного члена на місяць. Ці виплати фінансуються за рахунок внесків.

 

Комітети, комісії та робочі групи

Асамблея утворила комітети для підготовки своїх засідань і консультування Виконавчої Ради. Крім того, Виконавча Рада Саксонської асоціації лікарів призначає комісії і робочі групи для вирішення спеціальних завдань або питань.

Seitenfunktionen

Partner

Mein Konto

Schnelleinstieg

Aktuelle Meldungen

Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte

    Fort- und Weiterbildungskurse für Ärzte

    Kulturelle Veranstaltungen